Ons Change Design

Samen met de opdrachtgever geven we invulling aan ons Change Design.

De opbrengst biedt een heldere roadmap en implementatie.

Het resultaat is betekenis en vernieuwing in organisaties.

Client focus introductie

Plan van aanpak

Ontwerpteam samenstellen

Analyse met actie interviews

Roadmap naar verandering

Implementatie 2021

Board als rolmodel

Gedragsverandering

Team ontwikkeling

Leiderschapsstijlen en coaching